Imprynt

Imprynt

Informacje podawane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG):

Florian Fendt
handel i rozwój e.K.
Am Röhrig, 2
63762 Großostheim
Kontakt:

Telefon: +49 (0) 6026 9993599
Adres e-mail: info@brokercheck.eu
Wpis do rejestru:

Wpis do Rejestru Handlowego.
Sąd rejestrowy: Aschaffenburg
Numer rejestracyjny: 5803
VAT:

Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z § 27 niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług:
DE313847290
Odpowiedzialny za treści zgodnie z § 55 ust. 2 Niemieckiej Federalnej Umowy Radiofonii i Telewizji (RstV):

Florian, Fendt
popr. 7
63762 Großostheim
Deutschland
Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Znajdź nasz adres e-mail w impressum/informacji prawnej.

Nie bierzemy udziału w internetowych metodach rozstrzygania sporów w organach arbitrażowych ds. konsumenckich.
Odpowiedzialność merytoryczna

Jako usługodawcy odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z § 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) usługodawcy nie są jednak zobowiązani do stałego monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji ani do poszukiwania dowodów wskazujących na działania niezgodne z prawem.

Prawne zobowiązania do usuwania informacji lub blokowania ich wykorzystania pozostają bezsporne. W takim przypadku odpowiedzialność jest możliwa tylko wtedy, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Niezgodne z prawem treści zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu o nich wiedzy.
Odpowiedzialność za odsyłacze

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na zawartość tych stron, dlatego nie możemy zagwarantować, że zostaną one zamieszczone na tych stronach. Dostawcy lub administratorzy linkowanych stron internetowych są zawsze odpowiedzialni za ich własne treści.

W momencie tworzenia tego linku strony internetowe, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Niezgodne z prawem treści nie zostały wykryte w momencie linkowania. Stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą linki, nie może być narzucone bez uzasadnionych przesłanek, że doszło do naruszenia prawa. Niezgodne z prawem linki zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu o nich wiedzy.
Prawo autorskie

Treści i kompilacje publikowane na tych stronach przez dostawców usług podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, dystrybucja oraz wszelkiego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza zakres prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub inicjatora. Pobieranie i kopiowanie tych stron internetowych jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.
Zabronione jest komercyjne wykorzystanie naszych treści bez zgody ich autora.

Prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane tak długo, jak treści na tych stronach nie pochodzą od dostawcy. Wkłady osób trzecich na tej stronie są oznaczone jako takie. Jeśli jednak zauważysz naruszenie praw autorskich, poinformuj nas o tym. Treści te zostaną natychmiast usunięte.

Prawo autorskie do mediów

Bigstock.com
  • JacobLund © 153849635
  • Rido81 © 130032713
  • Photonphoto © 143803010
  • Kerdkanno © 182585617
  • Phongphan © 173669900
  • Yourg © 169844573
  • Olivier Le Moal © 159498947
  • kasto © 188450491
  • Alex Hliv © 184929442
  • Rido81 © 143803010